سايت شخصي محمود زارعي بلشتي
62 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدير
زبان : فارسی
اين سايت درباره آثار و فعاليتهاي بنده مي باشد و به منظور ارتباط بهتر با مخاطبان براي ارتباط ديني، عقيدتي و فلسفي مي باشد.اين سايت فعلاً در حال تكميل مطالب خود مي باشد.