كشكول
64 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نويسنده
زبان : فارسی
وبلاگي است كه گاهي مطالبي در آن نوشته مي شود. مدتي است كه به روز نشده است چراكه به دليل كافي نبودن فضاي وبلاگ، درصددم كه سايت ايجاد كنم.