كشكول
52 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نويسنده
زبان : فارسی
وبلاگي است كه گاهي مطالبي در آن نوشته مي شود. مدتي است كه به روز نشده است چراكه به دليل كافي نبودن فضاي وبلاگ، درصددم كه سايت ايجاد كنم.
آدرس اینترنتی