عرفان ایران
50 بازدید
ناشر: انتشارات حقیقت
نقش: مترجم
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مقالة شرق شناسی و فلسفة اسلامی این کتاب از بنده می باشد. این مقاله دیدگاه مستشرقین را به اسلام و فلسفه اسلامی بیان می کند. این دیدگاه نگرشی تند و منفی و شتابزده می باشد.