نگرشي بر تاريخ فلسفة اسلامي
55 بازدید
ناشر: اميركبير
نقش: مترجم
شابک: ISBN964-00-1036-7
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
كتاب دائره المعارف فلسفة راتلج (Encyclopedia of Philosophy Routledge) شامل مقالات متعددي در خصوص فلسفه، كلام و عرفان مي باشد. حدود 61 مقاله در خصوص فلسفه اسلامي دراين دائرة المعارف وجود دارد كه يازده عنوان آن در اين كتاب ترجمه گرديده است.10 مقاله بعدي در كتاب ديگري آماده گرديده است كه در مرحله ويرايش مي باشد.